• Curves Bairaq Mall
  • Curves Jabriiya
  • Rotana Manshar Hotel